1. fälg

  fälg, ringformad metallskena på vilken gummidäck fästs på t.ex. cykel eller bil.
 2. eker

  eker, hjuleker , stav-, tråd- eller rörformad hjuldel som förbinder navet med fälgen.
 3. hjulbalansering

  hjulbalansering, korrigering av avvikelser från den rent rotationssymmetriska massfördelningen hos (i synnerhet snabbt roterande) hjul, varigenom oönskade krafter från centrifugal- och gyralverkan elimineras.
 4. däck

  däck, det luftfyllda (pneumatiska) hjulets viktigaste del, nämligen det yttre hölje som ger hjulet dess form och förmåga att överföra belastningar mellan vägbana och fordon.

 5. bil

  bil, vägfordon drivet av maskinkraft, vanligen en förbränningskolvmotor av otto- eller dieseltyp.
 6. cykelsport

  cykelsport, tävlingar med (numera specialkonstruerade) cyklar på landsväg, på banor inom- och utomhus samt i terräng.