1. ödlor

  ödlor, Sauria [sau-], syn. Lacertilia, underordning i kräldjursordningen fjällreptiler.

 2. broskfiskar

  broskfiskar, tvärmunnar, Chondrichthyes eller Plagiostomi, klass käkförsedda ryggradsdjur som omfattar de nu levande underklasserna Elasmobranchii (hajar och rockor) och Holocephali (helhuvudfiskar) samt, vanligen, de utdöda Placodermi (pansarhajar).
 3. svartlistning

  svartlistning, uppgörande av förteckning över stater, företag, personer eller företeelser som en regering, en organisation eller liknande vill varna för, hindra från att verka på en viss marknad eller i annat syfte öva påtryckning mot.
 4. pyrrhusseger

  pyrrhusseger, dyrköpt seger.
 5. Fidias

  Fidias, grekiska Pheidias [fɛ i-], athensk skulptör, verksam ca 460–430 f.Kr.
 6. Oscar II

  Oscar II (Oskar II), född 21 januari 1829, död 8 december 1907, kung av Sverige från 1872 och av Norge 1872–1905, son till Oscar I och Josefina, bror till Karl (XV), Gustaf, Eugénie och August.

 7. andra världskriget

  andra världskriget, krig 1939–45 mellan Tyskland, Italien, Japan och deras bundsförvanter (axelmakterna) på den ena sidan och Storbritannien, Frankrike, USA, Sovjetunionen och deras bundsförvanter (de allierade) på den andra sidan.
 8. horn

  horn, pariga eller opariga utskott på huvudet hos framför allt däggdjur.
 9. avverkning

  avverkning, fällning och upparbetning av träd samt därmed sammanhängande arbeten.
 10. malmbildning

  malmbildning, geologisk process i eller på jordskorpan som leder till att metallhaltiga mineral bildas eller anrikas i sådan mängd att de bildar malm.