1. fältvilt

    fältvilt, samlande benämning på de jaktbara viltarter som finns i den syd- och mellansvenska jordbruksregionen, t.ex. fasan, rapphöna och fälthare.
  2. bekämpning

    bekämpning innebär att man håller tillbaka och begränsar skadegörare som orsakar skador av ekonomisk betydelse inom jordbruk, trädgårdsbruk och skogsbruk eller förändringar av estetisk och/eller sanitär karaktär i parker och längs gator, vägar, järnvägar m.m.