1. fästningsöl

  fästningsöl, äldre benämning på den högtidlighet varmed trolovning eller handfästning ingicks.
 2. fästning

  fästning, inom juridiken en inrättning för straffarbete, som fanns kvar in på 1800-talet.
 3. fästelement

  fästelement, gemensam benämning på diverse slag av skruvar, nitar, snäppelement m.m.
 4. fästebonde

  fästebonde, bonde i Danmark (inklusive Skånelandskapen) som ej ägde jorden han brukade, motsvarande en svensk landbo.
 5. fästepenning

  fästepenning, städja , engångsavgift för nyttjanderätt som i äldre tid erlades som förskott i samband med avtal mellan jordägare och landbo.
 6. fästning

  fästning, gammalt ord för trolovning.
 7. fästningsartilleri

  fästningsartilleri, artilleri ingående i fästning.
 8. fästingfeber

  fästingfeber, infektionssjukdom hos människa som orsakas av bakterien Anaplasma phagocytophilum och sprids av fästingar.
 9. fästmögång

  fästmögång, tiggarvandring som fattiga kvinnor företog i sin hemsocken för att samla förnödenheter till bosättningen.
 10. fästrot

  fästrot, häftrot , typ av luftrot med uppgift att hålla en icke-styv växts stam uppe mot ett underlag, t.ex. en trädstam.