1. Gullbergs fäste

  Gullbergs fäste, medeltida befästning på den plats i Göteborg där nu Skansen Lejonet ligger, strax öster om stadskärnan.
 2. fästelement

  fästelement, gemensam benämning på diverse slag av skruvar, nitar, snäppelement m.m.
 3. fästebonde

  fästebonde, bonde i Danmark (inklusive Skånelandskapen) som ej ägde jorden han brukade, motsvarande en svensk landbo.
 4. fästepenning

  fästepenning, städja , engångsavgift för nyttjanderätt som i äldre tid erlades som förskott i samband med avtal mellan jordägare och landbo.
 5. fästejord

  fästejord, jord som i Danmark ägdes av kronan, kyrkan eller adeln men brukades av fästebönder.
 6. dragvidja

  dragvidja, bygelformat verktyg fäst i en vägg eller en trädstam, använt av skinnberedare och garvare för uppmjukning av skinn.
 7. deltamuskel

  deltamuskel, musculus deltoideus, muskel som är formad som den grekiska bokstaven delta, Δ, och som utgår från skuldergördeln och utbreder sig över axelleden för att fästa på överarmsbenet.
 8. skräddarmuskel

  skräddarmuskel, musculus sartorius, snett förlöpande muskel på lårets framsida.
 9. biceps

  biceps, egentligen musculus biceps, muskel som har två huvuden (ursprung).
 10. nickmuskel

  nickmuskel, musculus sternocleidomastoideus, muskel som sitter på halsens sida och som fäster nedtill vid bröstbenet och nyckelbenet och upptill i skallbasen, alldeles bakom örat.