1. Everglades

  Everglades, träsk- och savannområde i södra Florida, USA; ca 10 000 km 2.
 2. beo

  beo, fågelart, se beostare.
 3. ringvia

  ringvia, färgmorf av fågelarten sill­grissla.
 4. skogsskata

  skogsskata, annat namn på fågelarten nötskrika.
 5. jaktfasan

  jaktfasan, annat namn på fågelarten fasan.
 6. sångtrast

  sångtrast, annat namn på fågelarten taltrast.
 7. ålakråka

  ålakråka, lokalt namn på fågelarten storskarv.
 8. altita

  altita, annat namn på fågelarten stjärtmes.
 9. risstare

  risstare, annat namn på fågelarten bobolink.
 10. kärrmes

  kärrmes, annat namn på fågelarten entita.