1. sträckjakt

    sträckjakt, jaktform som innebär att jägaren utnyttjar vissa fågelarters regelbundna förflyttningar, t.ex. morkullornas sträck på försommaren och gässens, ändernas och duvornas flygningar till eller från matplatserna.
  2. fåglar

    fåglar, Aves, klass ryggradsdjur med ca 9 800 nu levande arter.
  3. häckning

    häckning, hela den process som omfattar fåglars fortplantning.