1. orden

  orden, officiell utmärkelse som utdelas av ett lands statsöverhuvud; även tecken för en sådan utmärkelse.
 2. medvetandegrad

  medvetandegrad, medicinsk term som beskriver vakenhetsgrad respektive reaktionsförmåga hos en patient vars medvetande är sänkt eller som är medvetslös.
 3. Tyska orden

  Tyska orden, tyska Deutscher Orden, latin Ordo domus Sanctae Mariae Theutonicorum, andlig riddarorden grundad av köpmän från Bremen och Lübeck under belägringen av Acre (nuvarande Akko) 1189–90.
 4. liaison

  liaison, förhållandet (särskilt i franskan) att annars stumma slutkonsonanter uttalas i anslutning till följande ord som börjar på vokal, t.ex. les arbres ’träden’.
 5. enkel precision

  enkel precision, i datorsammanhang lagring av värde på variabel i ett enda ord, med därav följande begränsning i noggrannhet och talområde.
 6. tvåstavelseaccent

  tvåstavelseaccent, tvåstavighetsaccent, äldre men ännu gångbar benämning på grav accent (accent 2) i svenska.
 7. koreanska

  koreanska, språk som talas som modersmål av drygt 75 miljoner (2007), varav 48,5 miljoner i Sydkorea, 23 miljoner i Nordkorea, 2 miljoner i Kina, 907 000 i USA, 514 000 i Japan, 110 000 i Uzbekistan, 93 000 i Canada, 50 000 i Ryska federationen, 41 000 i Australien, 36 000 i Brasilien och 25 000 i Kazakstan.
 8. semantisk afasi

  semantisk afasi, störning av språkförståelsen som beror på en skada inom den vänstra hjärnhalvans bakre delar kring gränsen mellan hjäss-, tinning- och nackloben.
 9. hybridord

  hybridord, ord som består av flera led med olika språkligt ursprung.
 10. huvudsats

  huvudsats, sats som inte är underordnad en annan sats.