1. transient

    transient, kortlivad mellanprodukt (intermediär) i en sammansatt kemisk reaktion.
  2. kalpa

    kalpa, kosmologisk tidsperiod i indisk tideräkning, lika med en dag för Brahma, vars liv består av 100 brahmaår, efter vilka världen och tiden skall förgå.
  3. transient

    transient, varierande signal vars varaktighet är kort.