1. Cubakrisen

  Cubakrisen, en allvarlig politisk kris i relationerna mellan USA och Sovjetunionen 1962, vilken hotade att utlösa ett tredje världskrig.

 2. livets utveckling

  livets utveckling, de levande organismernas evolution från den första urcellen till dagens biologiska mångfald.
 3. livets uppkomst

  livets uppkomst, livets ursprung, den första levande cellens uppkomst.
 4. utilitarism

  utilitarism, nyttomoral, moralisk doktrin som innebär att man alltid skall handla så att konsekvenserna av vad man gör blir så goda som möjligt i den meningen att det sammanlagda välbefinnandet hos alla kännande varelser blir så stort som möjligt.
 5. Isaac Newton

  Newton, Sir Isaac, född 25 december 1642 (4 januari 1643 enligt nya stilen), död 20 mars (31 mars enligt nya stilen) 1727, engelsk matematiker och naturvetenskapsman.

 6. Christofer Columbus

  Columbus, Christofer, italienska Cristoforo Colombo, spanska Cristóbal Colón, född 1451, död 21 maj 1506, italiensk sjöfarare i Kastiliens tjänst, en av Amerikas upptäckare.

 7. arkéer

  arkéer, arkebakterier, Archaea, domän prokaryota organismer.
 8. Goldbachs förmodan

  Goldbachs förmodan , gissning framförd 1742 av den tyske matematikern Christian Goldbach (1690–1764) i ett brev till Leonhard Euler, att varje jämnt tal från och med 4 kan skrivas som en summa av två primtal.
 9. Fermats förmodan

  Fermats förmodan, påståendet att den diofantiska ekvationen xn + yn = zn saknar icke-triviala heltalslösningar (dvs. xyz ≠ 0) för alla n > 2.
 10. dogm

  dogm, med grundbetydelsen ’något som framstår som rätt och riktigt’, lärosats som fastslagits på ett förpliktande sätt.