1. förprovtryck

    förprovtryck, metod inom grafisk verksamhet för att säkerställa att prepressarbetet är riktigt utfört.
  2. förenlighetsprov

    förenlighetsprov, korstestning, serologiskt förprov, laboratorieundersökning som utförs före blodtransfusion eller organ- eller vävnadstransplantation och avser att säkerställa att givarens och mottagarens blodgrupper är förenliga.