1. förvärvstillstånd

  förvärvstillstånd, medgivande som krävs i form av myndighetsbeslut för rätten att förvärva vissa typer av fast egendom.
 2. förvärvat immunbristsyndrom

  förvärvat immunbristsyndrom, acquired immune deficiency syndrome , detsamma som aids.
 3. förvärvade idéer

  förvärvade idéer, begrepp eller föreställningar som har sin grund i erfarenhet och inlärning och alltså inte är medfödda.
 4. förvärvad egenskap

  förvärvad egenskap, drag i byggnad eller beteende som en individ i sin livstid utvecklar till följd av sin livsföring.
 5. förvärvsavdrag

  förvärvsavdrag, numera avskaffat avdrag vid inkomstbeskattningen.
 6. förvärvsarbete

  förvärvsarbete, arbete som utförs mot betalning, antingen av avlönad arbetstagare eller av egen företagare.
 7. förvärvssamarbete

  förvärvssamarbete, samarbete mellan forskningsbiblioteken.
 8. förvärvsfrekvens

  förvärvsfrekvens, relativt arbetskraftstal , den andel av befolkningen som har eller söker ett förvärvsarbete.
 9. förvärvskälla

  förvärvskälla, del av den skattskyldiges inkomst vid inkomstbeskattningen.
 10. tillfällig förvärvsverksamhet

  tillfällig förvärvsverksamhet, före 1991 års skattereform ett av inkomstslagen i kommunalskattelagen.