1. Demokritos

  Demokritos från Abdera, ca 460–ca 370 f.Kr., grekisk materialistisk filosof, jämte Leukippos den viktigaste företrädaren för den antika atomteorin (jämför atomlära).
 2. vattenkraftverk

  vattenkraftverk, anläggning som omvandlar lägesenergi hos vatten till el.

 3. kollaps

  kollaps, krisreaktion, plötslig, stark, psykisk reaktion, ”nervöst sammanbrott”.
 4. thorakoskopisk kirurgi

  thorakoskopisk kirurgi, benämning på kirurgiska ingrepp i brösthålan med thorakoskop.
 5. O-stjärna

  O-stjärna, stjärna av spektraltyp O.
 6. Loke

  Loke, gestalt av mångskiftande karaktär i fornnordisk religion; som son till jätten Farbaute är han egentligen av jättesläkt, men sedan han ingått fostbrödralag med Oden uppträder han vanligtvis bland asarna.

 7. Tetris

  Tetris, pusselspel skapat 1984 av den ryska matematikern Aleksej Pazjitnov ( född 1956).
 8. legering

  legering, material med metalliska egenskaper bestående av två eller flera grundämnen ( legeringskomponenter), varav minst ett är metall.
 9. bläckfiskar

  bläckfiskar, Cephalopoda, klass havslevande blötdjur.

 10. vakuol

  vakuol, membranomgärdat hålrum i cytoplasman hos eukaryota celler, vilket kan innehålla till exempel vatten, cellvätska och delvis nedbruten föda.