1. Lettland

  Lettland, stat vid Östersjön.

 2. Litauen

  Litauen, stat vid Östersjön.

 3. tabu

  tabu, i sitt ursprungliga kulturella sammanhang i Polynesien något som var beroende av religiösa eller moraliska inskränkningar.
 4. väggmåleri

  väggmåleri och takmåleri, i folkkonsten handmålad utsmyckning som i illusionsskapande, föreställande eller dekorativt syfte är målad direkt på trävägg respektive i tak eller på väv eller papp som satts upp för permanent bruk.
 5. kök

  kök, rum inrett för matlagning.
 6. konsthantverk och konstindustri

  konsthantverk och konstindustri, gemensam benämning på konstnärligt formgivna bruks- och prydnadsföremål, framställda som hantverk eller med maskinella hjälpmedel.