1. fas

  fas, en kemiskt och fysikaliskt enhetlig eller homogen del av ett heterogent kemiskt system.
 2. fasad

  fasad, en byggnads synliga exteriör och särskilt dess huvudsida.
 3. fas

  fas, del av en befästningsenhet som är bruten i vinklar, t.ex. en bastion där två faser bildar en vinkel med spetsen mot fiendesidan.
 4. fas

  fas, period, skede; del av ett tidsförlopp.
 5. fas

  fas, i vågrörelseläran och elektrotekniken benämning på ett tidsläge inom en period av en vågrörelse.
 6. fas

  fas, för de antika romarna en samlande beteckning för allt det en människa kan företa sig utan att komma i konflikt med religionen.
 7. fas

  fas, avsneddad kant på verktyg och liknande.
 8. fas

  fas, i astronomin benämning på läget i skilda cykliska förlopp.
 9. FAS

  FAS, Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap, statlig myndighet för stöd till grundforskning och tillämpad forskning inom områdena arbetsmarknad, arbetsorganisation, arbete och hälsa, folkhälsa, välfärd, omsorg och sociala relationer.
 10. FAS

  FAS, förkortning för engelska free alongside ship (fritt längs fartygets sida), handelsterm som innebär att säljaren är skyldig att leverera godset invid fartygets sida vid avtalad tidpunkt och i avtalad inlastningshamn.