1. FAST

  FAST, Five hundred meter Aperture Spherical radio Telescope, världens största astronomiska radioteleskop, beläget i Guizhouprovinsen, Kina.

 2. fast växelkurs

  fast växelkurs, se fast valutakurs.
 3. fast tillgång

  fast tillgång, detsamma som anläggningstillgång.
 4. fast anställning

  fast anställning, detsamma som tillsvidareanställning.
 5. fast food

  fast food, den engelska benämningen på snabbmat.
 6. fast klyft

  fast klyft, annat namn på anstående.
 7. fast fornlämning

  fast fornlämning, en sedan mitten av 1800-talet använd term (införd av B.E. Hildebrand) för anläggningar av arkeologisk karaktär i landskapet.
 8. fast form

  fast form, ett av materiens tre vanliga aggregationstillstånd.
 9. fast valutakurs

  fast valutakurs, fast växelkurs, system där valutakursen hålls fast vid en viss nivå mot en eller flera valutor.
 10. fast räkning

  fast räkning, att avtal ska fullgöras till ett i förväg överenskommet pris.