1. faste.

  faste. Enligt äldre svensk rätt krävdes medverkan av ett antal fastar för att vissa rättshandlingar skulle få laga kraft.
 2. FAST

  FAST, Five hundred meter Aperture Spherical radio Telescope, världens största astronomiska radioteleskop, beläget i Guizhouprovinsen, Kina.

 3. fasta

  fasta, äldre term för en stadfästelse av en avyttring av fast egendom; motsvarande nutida lagfart.
 4. fasta

  fasta, frivilligt avstående från föda, till exempel som ett led i en religiös ritual eller i en medicinsk behandling.
 5. fastighet

  fastighet, ett bestämt markområde som enligt jordabalkens regler utgör fast egendom.
 6. Fasterna

  Fasterna, församling i Uppsala stift, Norrtälje kommun, Uppland (Stockholms län); 1 189 invånare (2016).

 7. fast fornlämning

  fast fornlämning, en sedan mitten av 1800-talet använd term (införd av B.E. Hildebrand) för anläggningar av arkeologisk karaktär i landskapet.
 8. fast växelkurs

  fast växelkurs, se fast valutakurs.
 9. fast tillgång

  fast tillgång, detsamma som anläggningstillgång.
 10. tillbehör till fastighet

  tillbehör till fastighet, detsamma som fastighetstillbehör.