1. faun

  faun, skogsväsen i romersk myt, se Faunus.
 2. fauna

  fauna, det samlade djurbestånd, av alla arter eller av en enskild grupp, som förekommer inom ett visst område, i en viss miljö eller under en viss tidsperiod.
 3. En fauns eftermiddag

  En fauns eftermiddag, franska L’Après-midi d’un faune, balett av Vaslav Nijinsky till Debussys musik från 1894 och med dekor av Bakst.
 4. Barberinska faunen

  Barberinska faunen, grekisk marmorstaty i Münchens glyptotek, föreställande en sovande satyr.
 5. hyporheisk fauna

  hyporheisk fauna, den del av faunan i rinnande vatten som förekommer nere i bottnen.
 6. Fauna och Flora

  Fauna och Flora, populärvetenskaplig tidskrift för biologi.
 7. batypelagisk fauna

  batypelagisk fauna, de djur som lever i det fria havsvattnet, pelagialen, på vattendjup som är större än 1 000–2 000 m (den batypelagiska zonen eller abyssala regionen).
 8. Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna

  Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna, nationellt referensverk under uppbyggnad för beskrivning av de svenska växterna, svamparna och djuren.

 9. Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora

  Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, se CITES.
 10. Faunus

  Faunus, skogs- och herdegudomlighet i romersk mytologi.