1. fel

  fel, matematisk term som används på många olika sätt.
 2. fel

  fel, term inom numerisk analys som betecknar avvikelsen mellan en exakt storhet x och dess approximant x~. Absolutfelet definieras δx=x~−x och relativfelet δx/x.
 3. Felix Mendelssohn

  Mendelssohn Bartholdy, Felix, född 3 februari 1809, död 4 november 1847, tysk tonsättare, bror till Fanny Mendelssohn, sonson till Moses Mendelssohn.

 4. fel

  fel, juridisk term som innebär att ett avtal inte fullgjorts på avtalat sätt eller såsom mottagaren av en vara eller tjänst med fog kunnat förvänta sig.
 5. felmarginal

  felmarginal, en övre gräns för urvalsfelet i en skattning.
 6. felhandling

  felhandling, parapraxi , enligt Freud en handling som avslöjar en bortträngd, omedveten önskan.
 7. Felipe VI

  Felipe VI, Filip VI, tidigare prins av Asturien, född 1968, spansk kung sedan 2014, son till Juan Carlos I och Sofia.

 8. dolt fel

  dolt fel, dolda fel, benämning på sådant fall av bristande kvalitet i fastighet som köparen kan ställa säljaren till svars för utan att garanti har lämnats.
 9. Felix

  Felix, mansnamn bildat till latinets felix ’lycklig’, ’lyckosam’.
 10. Felicity Jones

  Jones, Felicity, född 1983, brittisk skådespelerska.