1. fel

  fel, matematisk term som används på många olika sätt.
 2. fel

  fel, juridisk term som innebär att ett avtal inte fullgjorts på avtalat sätt eller såsom mottagaren av en vara eller tjänst med fog kunnat förvänta sig.
 3. fel

  fel, term inom numerisk analys som betecknar avvikelsen mellan en exakt storhet x och dess approximant x~. Absolutfelet definieras δx=x~−x och relativfelet δx/x.
 4. rättsligt fel

  rättsligt fel, juridisk term för det fall att en vara i strid mot avtalets bestämmelser innehåller s.k. sakrättsliga begränsningar genom att annan gör gällande äganderätt eller panträtt eller annan liknande rätt i varan.
 5. Felix Körling

  Körling, Felix, 1864–1937, tonsättare.
 6. Felix Mendelssohn

  Mendelssohn Bartholdy, Felix, född 3 februari 1809, död 4 november 1847, tysk tonsättare, bror till Fanny Mendelssohn, sonson till Moses Mendelssohn.

 7. Federico Fellini

  Fellini, Federico, född 20 januari 1920, död 31 oktober 1993, italiensk filmregissör.
 8. fela

  fela, fejla, folklig och poetisk benämning på violin.
 9. Fela Anikulapo Kuti

  Anikulapo Kuti, Fela, nigeriansk saxofonist och sångare, se Kuti.
 10. felmarginal

  felmarginal, en övre gräns för urvalsfelet i en skattning.