1. livsmedel

  livsmedel, produkt som kan användas till mat eller dryck.

 2. fettomsättning

  fettomsättning, kroppens upptag av fett från födan, fettets transport och omvandling i kroppen samt dess förbränning eller lagring.
 3. andningskedja

  andningskedja, elektrontransportkedja, serie av proteinkomplex med enzymer som katalyserar delsteg vid oxidationen av substanser i cellandningen.
 4. fladdermöss

  fladdermöss, Chiroptera, ordning däggdjur som består av två olika underordningar, storfladdermöss ( Megachiroptera) med ca 185 arter och småfladdermöss ( Microchiroptera) med ca 930 arter, varav 18 har påträffats i Sverige.
 5. palmolja

  palmolja, gult till mörkrött fett som utvinns ur fruktköttet från oljepalmer, framför allt arten Elaeis guineensis.
 6. fettvävnad

  fettvävnad, fettväv, fett, tela adiposa, vävnad som huvudsakligen består av fettceller ( adipocyter) och dessutom innehåller bindväv med bl.a. blodkärl och nerver.
 7. fettupplagring

  fettupplagring, hos djur lagring av fett i celler och organ av överskottsenergi från födan.
 8. kameldjur

  kameldjur, Camelidae, familj partåiga hovdjur som förs till en egen underordning, Tylopoda, och omfattar sex nu levande arter: dromedar och kamel (gemensamt kallade kameler nedan) i Gamla världen samt lama, guanaco, vikunja och alpacka i Sydamerika; lama och alpacka anses vara domesticerade former av guanaco.
 9. rökning

  rökning, behandling av livsmedel med rök, en av de äldsta metoderna att förlänga hållbarheten.
 10. härskning

  härskning, kemisk sönderdelning av fett genom oxidation eller hydrolys, resulterande i icke önskvärda förändringar i fettets lukt, smak, färg och konsistens.