1. FI

  FI, förkortning för Finansinspektionen.
 2. FI

  FI, nationalitetsbeteckning för Finland. Motorfordon betecknas dock FIN. Se nationalitetsbeteckning.
 3. Fi

  Fi, egentligen Φ, beteckning för värmeflöde (värmeström); SI-enhet är watt (W).
 4. Fi

  Fi, egentligen Φ, beteckning (med reservbeteckningen Φ e) för strålningsflöde, strålningseffekt; SI-enhet är watt (W).
 5. fi

  fi, egentligen ϕ, beteckning för (strålnings)flödestäthet; SI-enhet watt per kvadratmeter (W/m 2).
 6. Fi

  Fi, egentligen Φ, beteckning (med reservbeteckningen Φ v) för ljusflöde; SI-enhet är lumen (lm).
 7. fi

  fi, egentligen ϕ, beteckning (med reservbeteckningen ϕ v) för relativ ånghalt; SI-enhet är 1.
 8. fi

  fi, phi ( phei), φ eller ϕ, Φ, den tjugoförsta bokstaven i det grekiska alfabetet.
 9. fi

  fi, egentligen ϕ, beteckning (med reservbeteckningen ϕp) för relativt ångtryck, relativ fuktighet; SI-enhet är 1.
 10. fi

  fi, egentligen ϕ, beteckning för fasdifferens (vanligen differensen mellan fasen för spänning och fasen för ström i elektrotekniken); SI-enhet radian (rad).