1. röntgenstrålning

  röntgenstrålning, elektromagnetisk strålning med våglängder ca 0,001–50 nm (nanometer), uppkallad efter Wilhelm Röntgen.
 2. cannabis

  cannabis, cannabispreparat, samlingsnamn för de beredningar som utvinns ur indisk hampa (Cannabis sativa subspecies indica).

 3. däggdjur

  däggdjur, Mammalia, klass ryggradsdjur med ca 5 400 nu levande arter.
 4. fingrar

  fingrar, se hand.
 5. fingrus

  fingrus, kornfraktion som enligt Atterbergs korngruppskala består av partiklar med en kornstorleksdiameter mellan 2 och 6 mm.
 6. apor

  apor, allmänspråklig benämning på flertalet arter i parvordningarna brednäsapor och smalnäsapor bland de högre primaterna, med undantag av människor och förmänniskor.

 7. tumregel

  tumregel, enkel minnesregel.
 8. Tyrannosaurus

  Tyrannosaurus, ett släkte rovdinosaurier som levde under yngre krita (för ca 67–66 miljoner år sedan) i västra USA och Kanada.

 9. orangutanger

  orangutanger, Pongo, släkte människoapor med tre arter: borneoorangutang (Pongo pygmaeus [-mɛ:-]),  sumatraorangutang (Pongo abelii) och tapanuliorangutang (Pongo tapanuliensis).

 10. romersk religion

  romersk religion, den romerska statens erkända, statsstödda, offentliga gudar, prästerskap, kulter, riter och festkalender.