1. fiol

  fiol, vardaglig benämning på violin.
 2. violin

  violin, fiol, stråkinstrument, violininstrumentens diskantform och huvudinstrument.
 3. skala

  skala, inom musiken stegvis ordnad följd av toner vanligen inom en oktav; samma inbördes ordning förutsätts råda inom övriga oktaver.
 4. violininstrument

  violininstrument, familj av stråkinstrument med gemensam historia och i princip samma form, konstruktion och spelsätt.
 5. zigenarmusik

  zigenarmusik, folk- eller populärmusik spelad av romer eller av musiker som betraktas som sådana.

 6. näcken

  näcken, det allmänna namnet på ett övernaturligt vattenväsen i svensk folktro, i större delen av Skåne kallat älven eller bäckamannen, norr därom och upp till Uppland och Värmland även benämnt strömkarlen, längre norrut dessutom bl.a. forskarl och kvarngubbe.
 7. calypso

  calypso, en musik-, sång- och dansstil som under slutet av 1800-talet utvecklades inom den södra och östra karibiska övärlden, särskilt på Trinidad.
 8. cajun

  cajun, cajunernas musik.
 9. gran

  gran, rödgran, vanlig gran, Picea abies, art i familjen tallväxter.
 10. klezmer

  klezmer, pluralis klezmorim, ursprungligen term för judiska, mestadels folkliga musiker i Östeuropa, i vidare bemärkelse också instrument och den instrumentala musik som utövades bland ashkenazim, de i huvudsak jiddischtalande östeuropeiska judarna.