1. FIS

  FIS, Fédération Internationale de Ski, Internationella skidförbundet, bildades 1924 i Chamonix som efterföljare till Mellaneuropeiska skidförbundet (grundat 1905) och Internationella skidkommissionen (1910).
 2. FIS

  FIS, förkortning för Front Islamique du Salut, islamistiskt parti i Algeriet, se Islamiska räddningsfronten.
 3. FISA

  FISA, Fédération Internationale des Sociétés d’Aviron, Internationella roddförbundet, stiftat 1892 i Turin.
 4. fiss

  fiss (tyska Fis, jämför vidare ess), den med ett halvt tonsteg höjda tonen f, grundton i Fiss-dur (sex ♯) och fiss-moll (tre ♯).
 5. fiskinplantering

  fiskinplantering innebär att man sätter in fiskarter i vatten, där de inte förekommit tidigare eller förstärker ett glest bestånd av en art, förstärkningsutsättning.
 6. fiskevård

  fiskevård, åtgärder som syftar till att öka och bibehålla en jämn avkastning av för exploatering attraktiva fisk- och skaldjursbestånd.
 7. fiskfåglar

  fiskfåglar, Ichthyornithiformes , utdöd fågelordning från krittiden.
 8. fiskavfall

  fiskavfall, rester från t.ex. rensning, filéskärning eller annan beredning av fisk.
 9. Fistulina

  Fistulina, det vetenskapliga namnet på svampsläktet oxtungssvampar.
 10. fiskeribiologi

  fiskeribiologi, vetenskapliga undersökningar av biologin hos fiskar och andra havsorganismer (kräftdjur, blötdjur, sälar, valar) som är föremål för fångst/exploatering.