1. fiskar

  fiskar, Pisces, sammanfattande benämning på vattenlevande, gälandande djur i klasserna pirålar, nejonögon, broskfiskar och benfiskar.
 2. fission

  fission, kärnklyvning, atomklyvning, process i vilken tunga atomkärnor som uran och plutonium splittras, vanligen i två fragment, det ena litet tyngre än det andra.
 3. fiske

  fiske, enligt fiskelagen (1993:787) verksamhet som syftar till att fånga eller döda fritt levande fisk.

 4. fiskmås

  fiskmås, Larus canus, art i fågelfamiljen måsar.
 5. fiskgjuse

  fiskgjuse, Pandion haliaetus, den enda arten i fågelfamiljen fiskgjusar ( Pandionidae).
 6. Fiskarna

  Fiskarna, Pisces, stjärnbild som till större delen ligger på norra stjärnhimlen och ingår i djurkretsen.
 7. fissionsenergi

  fissionsenergi, energi som utvecklas när en atomkärna, t.ex. av uran (isotopen U-235), undergår fission, dvs. klyvs i två delar.
 8. fiskodling

  fiskodling, odling av fisk och skaldjur.
 9. FIS

  FIS, förkortning för Front Islamique du Salut, islamistiskt parti i Algeriet, se Islamiska räddningsfronten.
 10. FIS

  FIS, Fédération Internationale de Ski, Internationella skidförbundet, bildades 1924 i Chamonix som efterföljare till Mellaneuropeiska skidförbundet (grundat 1905) och Internationella skidkommissionen (1910).