1. flank

  flank, hos däggdjur området mellan låret, ryggen och bakersta revbenet; hos fåglar den del av kroppssidan som är belägen mellan vingen och buken.
 2. flank

  flank, sidan på en grupperad militär styrka.
 3. flanktriggad vippa

  flanktriggad vippa, uttryck inom elektroniken: klockad vippa som endast kan ändra tillstånd (ettställas eller nollställas) på klockpulsens flank, dvs. då klocksignalen går från 1 till 0 eller från 0 till 1.
 4. omfattning

  omfattning, som militär term anfall i fiendens flank eller rygg samtidigt som hans front binds.
 5. Jarmo

  Jarmo, Jarmū, neolitisk bosättning i Zagrosbergen i nordöstra Irak, daterad ca 6500–5000 f.Kr.
 6. kuggprofil

  kuggprofil, konturen av en kugge i ett plan vinkelrätt mot kugghjulets centrumaxel (transversalplanet) och, för snedkugg, även mot kuggflanken (normalplanet).
 7. hundraårskriget

  hundraårskriget, benämning på de sporadiska strider mellan England och Frankrike som varade från 1337 till 1453 och som ytterst gällde de engelska kungarnas länsinnehav och feodala ställning i Frankrike.
 8. mjälthugg

  mjälthugg, håll, benämning på den smärta som vid fysisk ansträngning kan uppkomma i vänster flank under revbensbågen.
 9. lahar

  lahar, slamflöde med våldsamt lopp längs flanken av en vulkan.
 10. sidbandsfilter

  sidbandsfilter, inom radiotekniken ett filter med mycket branta flanker, dvs. kraftigt tilltagande dämpning utanför det önskade frekvensbandet, avsett att filtrera ut önskat sidband vid ESB-överföring (se modulering).