1. hets mot folkgrupp

  hets mot folkgrupp, brott enligt brottsbalken (BrB); kan också begås som tryckfrihetsbrott mot tryckfrihetsförordningen (TF) eller yttrandefrihetsbrott som sägs i yttrandefrihetsgrundlagen (YGL).

 2. etnicitet

  etnicitet, identifikation med och känsla av tillhörighet till en etnisk grupp.
 3. yttrandefrihet

  yttrandefrihet, frihet att i tal, skrift eller bild eller på annat sätt meddela upplysningar samt uttrycka tankar, åsikter och känslor.
 4. diaspora

  diaspora, benämning på folkgrupp som lever utanför det geografiska område som människorna i gruppen definierar som sitt hemland.

 5. romer

  romer, folkgrupp som utgör en etnisk minoritet i de länder där den lever.

 6. pogrom

  pogrom, våldsam och blodig förföljelse av folkgrupp, ofta med hänseende på förföljelse av judar.
 7. romani

  romani, romska, romani chib, romanés, rommani, ett språk som talas av romerna, en folkgrupp med ursprung i Indien, i dag spridd över stora delar av världen (jämför den av icke-romer myntade beteckningen zigenare, som dock används i en mer begränsad betydelse och som alltmer överges).

 8. urfolk

  urfolk, ursprungsbefolkning, urbefolkning, urinvånare, vanligen de etniska grupper som är ättlingar till de första mänskliga invånarna i ett visst geografiskt område.

 9. krig

  krig, användande av organiserat militärt våld för att nå politiska mål.
 10. folkmord

  folkmord, genocidium, internationellt straffrättsligt begrepp som introducerades efter andra världskriget.