1. frihet

  frihet, centralt begrepp i etik och politisk filosofi.
 2. frihet, jämlikhet, broderskap

  frihet, jämlikhet, broderskap, slagord präglat 1793, under franska revolutionen, i cordelierklubben i Paris.
 3. liberalism

  liberalism, samhällsåskådning och politisk ideologi med den enskilda människans frihet i centrum.
 4. Afghanistan

  Afghanistan, stat i sydvästra Asien.

 5. akademisk frihet

  akademisk frihet, den marginal av frihet som institutioner inom utbildningsväsendet åtnjuter i förhållande främst till statliga organ, såsom regering och centrala ämbetsverk, men även till kyrkan.
 6. upplysningen

  upplysningen, intellektuell strömning under 1700-talets senare hälft med centrum i Frankrike.
 7. John Locke

  Locke, John, född 29 augusti 1632, död 28 oktober 1704, engelsk filosof och politisk tänkare vars idéer fått avgörande betydelse både för empirismen i filosofin och liberalismen i politiken.
 8. republik

  republik, stat med vald statsledning eller statschef (i regel president), i motsats till monarki.
 9. renässans

  renässans, stil inom konst och litteratur eller epok inom den västerländska historien.
 10. kapitalism

  kapitalism, ekonomiskt system där produktionsmedlen företrädesvis befinner sig i privat ägo och där produktionen regleras av marknadskrafterna.