1. fromage

    fromage, det franska ordet för ost.
  2. gelatin

    gelatin, polypeptid som framställs genom kokning av kollagen (ett protein som finns i bindväv) i sur eller alkalisk miljö.
  3. mögelost

    mögelost, mjukost mognad med hjälp av utvalda vit- eller grönmögelarter (Penicillium candidum respektive Penicillium roqueforti).