1. fullständig förvandling

  fullständig förvandling, holometaboli, utvecklingen hos de insekter som har ett inaktivt vilstadium, en puppa, inskjutet mellan larvstadium och fullbildad insekt (imago).
 2. NP-fullständighet

  NP-fullständighet, egenskap hos ett antal typer av matematiska problem som med nu kända metoder kan lösas bara med ett beräkningsarbete av en omfattning som är en exponentiell funktion av problemets storlek.
 3. Bibeln

  Bibeln, ursprungligen ett ord som betecknar en boksamling, så småningom med betydelsen en samling skrifter som tillmäts speciell auktoritet och helgd.
 4. fullständig kaskoförsäkring

  fullständig kaskoförsäkring, helkaskoförsäkring, fordonsförsäkring som omfattar såväl delkaskoförsäkring som vagnskadeförsäkring.
 5. fullständig skärning

  fullständig skärning, ett algebraiskt rum givet av lika många ekvationer som dess kodimension.
 6. alfabet

  alfabet, en uppsättning fonematiska skrivtecken arrangerade i en viss ordning (se bokstavsordning och fonem).
 7. hund

  hund, Canis lupus familiaris, underart i familjen hunddjur, ibland sedd som en egen art, Canis familiaris.
 8. Martin Luther

  Luther, Martin, född 10 november 1483, död 18 februari 1546, tysk reformator, en av Europas mest betydande teologer.
 9. kemisk reaktion

  kemisk reaktion, process i vilken ett system av ett eller flera ämnen, reaktanter, övergår i ett nytt system av andra ämnen, produkter.
 10. buddha

  buddha, en hedersbeteckning (titel) inom buddhismen för individer som anses ha nått fullständig upplysning.