1. gäss

  gäss, grupp andfåglar i underfamiljen svanar och gäss omfattande 15 arter, ansergäss (tio arter) och brantagäss (fem arter), alla på norra halvklotet.
 2. gässling

  gässling, den vanliga benämningen på en gåsunge.
 3. kapitolinska gässen

  kapitolinska gässen, benämning på de fåglar helgade åt gudinnan Juno som under den romerska republiken hölls på Capitolium.
 4. kanadagås

  kanadagås, Branta canadensis, art i andfågelfamiljen Anatidae.
 5. änder

  änder, sammanfattande namn på de mindre arterna i andfågelfamiljen Anatidae, vilken också omfattar gäss och svanar.
 6. fylking

  fylking, plogformad flygformation hos många fåglar under långflygning, t.ex. gäss och svanar.
 7. tundra

  tundra, det skoglösa området mellan barrskogsområdet (tajgan) och området med hav eller glaciärer särskilt i norra Europa och Asien och arktiska Canada.
 8. falkar

  falkar, äkta falkar, Falconinae, underfamilj falkfåglar med 45 arter utbredda över alla kontinenter utom Antarktis.
 9. andfåglar

  andfåglar, Anseriformes, ordning, omfattande familjerna Anatidae (gäss, svanar och änder; 146 arter) och Anhimidae (värnfåglar; 3 arter) samt enligt några auktoriteter även Phoenicopteridae (flamingor).
 10. växtätare

  växtätare, djur som till helt övervägande del livnär sig av vegetabilisk föda.