1. gäststuderande

  gäststuderande, medborgare i annat land som kommer till Sverige för att bedriva högskolestudier och avser att lämna landet efter studietiden.
 2. Pär Lagerkvist

  Lagerkvist, Pär, född 23 maj 1891, död 11 juli 1974, författare, ledamot av Svenska Akademien från 1940, fil. hedersdoktor 1941, Nobelpristagare i litteratur 1951.
 3. Platon

  Platon, 427–347 f.Kr., grekisk filosof.
 4. Kwame Nkrumah

  Nkrumah, Kwame, egentligen Francis Nwia-Kofi Ngonloma, 1909–72, ghanansk politiker, premiärminister 1957–60, president 1960–66, ledande afrikansk nationalist och panafrikan.
 5. Hans Christian Andersen

  Andersen, Hans Christian, född 2 april 1805, död 4 augusti 1875, dansk författare.
 6. genus

  genus, grammatisk kategori som ursprungligen avspeglade vissa kulturellt viktiga egenskaper hos de företeelser som man talade om, framför allt skillnaderna levande–icke levande och manligt–kvinnligt.
 7. Birgitta

  Birgitta Birgersdotter, heliga Birgitta, född ca 1303, död 23 juli 1373, religiös författare, helgon.
 8. xenofobi

  xenofobi, intensiv, irrationell rädsla för främlingar vilken kan bidra till etniska fördomar och invandrarfientlighet.
 9. blåmes

  blåmes, Parus caeruleus, art i fågelfamiljen mesar.

 10. Queen

  Queen, brittisk rockgrupp, bildad 1971 av sångaren Freddie Mercury (egentligen Faroukh Bulsara, 1946–91), gitarristen Brian May (född 1947), basisten John Deacon (född 1951) och trumslagaren Roger Taylor (född 1949).