1. drive-in-

  drive-in-, som kan utnyttjas av bilister utan att de behöver gå ur bilen: drive-in-bio, drive-in-restaurang etc.
 2. Monte Cassino

  Monte Cassino, Montecassino, benediktinernas moderkloster, beläget på ett berg invid Cassino i Mellanitalien.
 3. genomgångsfälla

  genomgångsfälla, fälla som är så konstruerad att det djur som avses fångas kan gå in i den från två håll.
 4. Platsbanken

  Platsbanken, Arbetsförmedlingens databank, startad 1995, där alla lediga platser som anmäls till landets offentliga arbetsförmedlingar publiceras.
 5. invittring

  invittring, åtgärder som jägaren vidtar för att locka pälsvilt till en fångstplats eller (främst) för att få bytesdjuret att gå in i en fälla.
 6. troglodyter

  troglodyter, antik benämning på diverse föregivligen grottboende folk, sannolikt dock en felläsning av Trogodytai, ett hos Herodotos omtalat folk i södra Libyen eller norra Sudan.
 7. gopak

  gopak, ukrainsk mansdans i 2/4 takt.
 8. merkaptopurin

  merkaptopurin, 6-merkaptopurin, en cellhämmande substans som används vid behandling av vissa former av akut eller kronisk leukemi.
 9. Hammarbyleden

  Hammarbyleden, vattenled i Stockholm söder om Södermalm mellan Saltsjön och Mälaren, med sluss vid Skanstull; 5,6 km lång.
 10. adcitation

  adcitation, begäran att utomstående ska gå in som part i en tvistemålsrättegång.