1. faktaresistens

  faktaresistens, attityd som innebär att man inte låter sig påverkas av fakta som talar emot den egna uppfattningen i en specifik fråga.

 2. eutrofiering

  eutrofiering, utveckling mot mera näringsrika förhållanden, oavsett om detta beror på en naturlig utveckling eller om förhållandena orsakats av människan.
 3. ironi

  ironi, i allmänt språkbruk term för yttrande eller framställning där upphovsmannen säger motsatsen till vad han verkligen menar men med avsikten att åhörare eller läsare ska inse detta.

 4. sumo

  sumo, japansk traditionell brottning där motståndaren ska antingen knuffas ur ringen, dohyo, eller fällas så att någon annan kroppsdel än fötterna rör vid golvet.
 5. Hans och Greta

  Hans och Greta, tyska Hänsel und Gretel, titelfigurer i en saga som ingår i bröderna Grimms samling ”Kinder- und Hausmärchen” (1812–15).
 6. flodplan

  flodplan, flodslätt, älvslätt, slätt bildad vid upprepade översvämningar i en flods nedre lopp.

 7. ollonsvin

  ollonsvin, tamsvin, som betar i ek- och bokskogar.
 8. kaponjär

  kaponjär, inom befästningskonsten kasematt (värn), som skjuter ut från eskarpen, avsedd för försvar av en fästningsgrav.
 9. flod

  flod, älv, vattendrag som är större än bäckar och åar.
 10. kramsfågel

  kramsfågel (lågtyska lånord som via former som krammetsvogel stammar från medelhögty.), kollektiv benämning på allehanda ätbara, små fåglar, främst trastarter men också t.ex. sidensvansar, domherrar, starar och lärkor.