1. gödning

    gödning, uppfödning av djur för slakt, t.ex. gödkyckling och gödsvin.
  2. gödkalv

    gödkalv, kalv som föds upp på huvudsakligen helmjölk eller mjölkersättning.
  3. kalv

    kalv, unge av nötkreatur och andra oxdjur samt av bl.a. hjort, älg och ren.