1. gangster

  gangster, populär benämning på oftast i gäng organiserad yrkesbrottsling som använder ohederliga och hänsynslösa metoder i sin verksamhet.
 2. gangsterfilm

  gangsterfilm, genre inom kriminalfilmen som har brottslingen som huvudperson och ofta ett starkt socialt och politiskt patos om kriminalitetens rötter i social misär, poliskorruption och bristande tilltro till demokratin.
 3. Ganges

  Ganges, hindi Ganga, Indiens heliga flod, 2 506 km lång.
 4. gangar

  gangar, norsk folkdans i 2/4- eller 6/8-takt, kännetecknad av mjuka, sviktande gångsteg i lugn takt.
 5. Ganges Padma

  Ganges Padma, flod i mellersta Bangladesh; för belägenhet se landskarta Bangladesh.
 6. Verdens Gang

  Verdens Gang, VG, norsk oavhängig dagstidning, utgiven som lösnummerförsåld förmiddagstidning i Oslo.

 7. Crazy Gang

  Crazy Gang, The Crazy Gang, en grupp brittiska komiker, vars namn användes för första gången i revyn London Rhapsody på Palladium i London 1937.

 8. Verdens Gang

  Verdens Gang, norsk dagstidning, utgiven i Kristiania 1868–1923.
 9. sadhu

  sadhu, sādhu, helig man i Indien, främst en kringvandrande asket eller eremit som avsagt sig det sociala livet.
 10. VG

  VG, norsk förmiddagstidning, se Verdens Gang.