1. William Gass

  Gass, William, 1924–2017, amerikansk författare.

 2. gasskärning

  gasskärning, skärning av metaller med syrgas, varvid metallen oxideras och oxidsmältan sprutas bort av gasströmmen.
 3. gassvetsning

  gassvetsning, acetylensvetsning, metod att sammanfoga metalldelar (främst stål), där värmen erhålls genom förbränning av acetylen och syrgas.
 4. gasskydd

  gasskydd, äldre, något missvisande beteckning på skydd mot kemiska stridsmedel.
 5. gasspjäll

  gasspjäll, anordning på ottomotorn för effektreglering.
 6. gasspis

  gasspis, spis med gas som bränsle.
 7. El-Gassi

  El-Gassi, stad i mellersta Algeriet; för belägenhet se landskarta Algeriet.
 8. Herbert S Gasser

  Gasser, Herbert Spencer, 1888–1963, amerikansk fysiolog, chef för Rockefeller Institute for Medical Research i New York 1935–53.
 9. Vittorio Gassman

  Gassman, Vittorio, 1922–2000, italiensk skådespelare.
 10. Pierre Gassendi

  Gassendi, Pierre, 1592–1655, fransk teolog, filosof och naturforskare.