1. gata

  gata, se väg.
 2. Gat

  Gat, oas i sydvästra Libyen, se Ghat.
 3. gate

  gate, som elektronisk term benämning på en av elektroderna i en fälteffekttransistor, på svenska styre.
 4. Gata

  Gata, Gataskogen, skogstrakt vid gränsen mellan Uppland och Västmanland.
 5. Simon Gate

  Gate, Simon, född 10 mars 1883, död 11 maj 1945, glaskonstnär och målare.

 6. Bill Gates

  Gates, William ( Bill), född 1955, amerikansk programvarukonstruktör och företagare, tidigare ordförande för det världsledande programvaruföretaget Microsoft Corporation, vilket han grundade 1975 tillsammans med Paul G. Allen.
 7. Bengt Gate

  Gate, Bengt, 1909–88, arkitekt, son till Simon Gate.

 8. Kap Gata

  Kap Gata, udde i södra Cypern; för belägenhet se landskarta Cypern.
 9. Kap Gata

  Kap Gata, udde i sydöstra Spanien; för belägenhet se landskarta Spanien.
 10. Qiryat Gat

  Qiryat Gat, stad i mellersta Israel; för belägenhet se landskarta Israel.