1. Geser

  Geser, namnet på huvudpersonen i ett tibetanskt-mongoliskt hjälteepos, se Gesar.
 2. Gesar

  Gesar ( Kesar, mongoliska Geser eller Geser Khan), det tibetanska namnet på huvudpersonen i ett tibetanskt-mongoliskt hjälteepos, vars äldsta delar torde ha tillkommit i östra Tibet under 800-talet.
 3. Geser

  Geser, nuvarande Tell Gezer, antik stad ca 30 km väster om Jerusalem.
 4. gess

  gess, musikterm, den med ett halvt tonsteg sänkta tonen g, grundton i Gess-dur (sex ♭).
 5. gesta

  gesta (lat., ’handlingar’, ’bedrifter’), ”verksamhetsberättelse” för romerska ämbetsmän och kejsare; under medeltiden benämning på litterära historieframställningar, t.ex. Gesta Romanorum.
 6. gestationsålder

  gestationsålder, term för kvinnans graviditetstid när det är fostrets ålder som avses.
 7. gesant

  gesant, sändebud, äldre benämning på diplomat.
 8. Gesundaberget

  Gesundaberget, berg i Dalarna, 514 m ö.h., nära Siljans västra strand.
 9. gesims

  gesims, markerat horisontellt listverk som upptill avslutar en byggnads fasad eller väggyta ( tak-, krans- eller huvudgesims) eller som avdelar fasaden horisontellt mellan våningarna ( gördelgesims) eller mellan sockel(våning) och de övriga våningarna ( fot- eller sockelgesims).
 10. Gestapo

  Gestapo, egentligen Geheime Staatspolizei, tyska statens hemliga polis 1933–45.