1. get

  get, art i familjen slidhornsdjur.
 2. getto

  getto, segregerad och isolerad stadsdel för judar, framför allt i Europa från medeltiden till 1800-talet.
 3. getingar

  getingar, Vespoidea, överfamilj (eller ibland familj, Vespidae) i insektsordningen steklar.
 4. getter

  getter, Capra , släkte getdjur med sex arter i Gamla världen, bl.a. besoarget, skruvhornsget och alpstenbock.
 5. Gettysburgtalet

  Gettysburgtalet, tal av president Abraham Lincoln, ett av de mest berömda talen i amerikansk historia.
 6. getdjur

  getdjur, getantiloper, får och getter, Caprinae, underfamilj slidhornsdjur med 26 arter på norra halvklotet.
 7. Gettysburg

  Gettysburg, stad i delstaten Pennsylvania, USA, nära gränsen till Maryland, 60 km sydväst om Harrisburg, 7 600 invånare (2016).

 8. getapel

  getapel, vägtorn, Rhamnus catharticus, art i familjen brakvedsväxter.
 9. Annie Get Your Gun

  Annie Get Your Gun, amerikansk musikal med musik av Irving Berlin och text av Herbert och Dorothy Fields.
 10. getter

  getter, benämning på ämnen (företrädesvis barium men även magnesium, kalcium m.fl.) som deponeras genom förångning i vakuum på insidan av glashöljet i elektronrör eller andra vakuumbehållare i syfte att binda de sista gasresterna och sålunda uppnå ett bättre vakuum.