1. Gideon

  Gideon, en av de förmonarkiska domarna i Israel.
 2. Gideälven

  Gideälven, Gideälv , Gideån, en 225 km lång skogsälv i mellersta Norrland; kallas Gigån i den övre delen i södra Lappland.
 3. gideoniter

  gideoniter, internationell protestantisk missionsrörelse vars främsta syfte är att sprida Bibeln på hotell, sjukhus, fängelser, ålderdomshem m.m.
 4. Gideon

  Gideon, mansnamn av hebreiskt ursprung med betydelsen ’den som hugger’.
 5. Gideå

  Gideå, före detta församling i Härnösands stift, Örnsköldsviks kommun, Ångermanland (Västernorrlands län).
 6. Gideonsberg

  Gideonsberg, församling i Västerås kommun, Västmanland (Västmanlands län); 11 653 invånare (2014).
 7. Gideå

  Gideå, tätort i Örnsköldsviks kommun, Ångermanland (Västernorrlands län), 20 km nordöst om Örnsköldsvik; 255 invånare (2016).

 8. Gideon Gerhardsson

  Gerhardsson, Gideon, 1920–2008, tekniker, professor i teknisk arbetshygien vid Arbetsmedicinska institutet 1967–72, sakkunnig i SAF 1957–85, bror till Birger Gerhardsson.
 9. Gideon A Mantell

  Mantell, Gideon Algernon, 1790–1852, brittisk läkare, paleontolog och fossilsamlare.
 10. Gidi-passet

  Gidi-passet , bergspass i nordvästra Sinai, ca 50 km öster om Suezkanalen.