1. givare

  givare, sensor, anordning för omvandling av ett värde av en fysikalisk storhet till ett värde av en annan storhet, t.ex. vikt till elektrisk spänning.
 2. induktiv givare

  induktiv givare, givare för bestämning av längder eller vinkelläge som grundas på förändring av induktansen vid en förskjutning av en järnkärna eller en spole.
 3. analog givare

  analog givare, engelska transducer, anordning som känner av en fysikalisk storhet, t.ex. temperatur, och som vanligen lämnar en elektrisk signal som ett mått på storheten.
 4. magnetoelastisk givare

  magnetoelastisk givare, elektromagnetisk komponent baserad på magnetoelasticitet, dvs. fenomenet att en mekanisk spänning förändrar magnetiseringen hos ett ferromagnetiskt elastiskt material.
 5. mekanisk givare

  mekanisk givare, anordning som på mekanisk väg omvandlar värdet på en fysikalisk storhet till ett värde på en längd- eller visarskala; t.ex. ett mätur, som omvandlar längdmått till visarmått via en kuggstång, eller en fjädervåg (dynamometer), som omvandlar vikt till längdmått via en fjäder.
 6. Give

  Give, f.d. kommun i Region Syddanmark, mellersta Jylland, Danmark.
 7. Giva

  Giva , Gibea, nuvarande Tall al-Ful, kung Sauls hemort (Första Samuelsboken 11:4) och residensstad, 5 km norr om Jerusalem.
 8. nya given

  nya given, president Roosevelts ekonomiska politik på 1930-talet, se New Deal.
 9. Katie Holmes

  Holmes, Kate ( Katie), född 1978, amerikansk skådespelerska.
 10. mätgivare

  mätgivare, inom tekniken detsamma som givare.