1. nya given

  nya given, president Roosevelts ekonomiska politik på 1930-talet, se New Deal.
 2. religion

  religion, en kulturyttring som inte låter sig infångas under någon generellt accepterad, heltäckande definition.

 3. Vilhelm Moberg

  Moberg, Vilhelm, född 20 augusti 1898, död 8 augusti 1973, författare.
 4. etnicitet

  etnicitet, identifikation med och känsla av tillhörighet till en etnisk grupp.

 5. Magnus Eriksson

  Magnus Eriksson, född 1316, död 1 december 1374, kung av Sverige 1319–64 och av Norge 1319–55, son till hertig Erik Magnusson och den norska prinsessan Ingeborg; gift 1335 med Blanka av Namur.

 6. mekanisk givare

  mekanisk givare, anordning som på mekanisk väg omvandlar värdet på en fysikalisk storhet till ett värde på en längd- eller visarskala; t.ex. ett mätur, som omvandlar längdmått till visarmått via en kuggstång, eller en fjädervåg (dynamometer), som omvandlar vikt till längdmått via en fjäder.
 7. kemisk reaktion

  kemisk reaktion, process i vilken ett system av ett eller flera ämnen, reaktanter, övergår i ett nytt system av andra ämnen, produkter.
 8. gammastrålning

  gammastrålning, den elektriskt neutrala strålning med kortare våglängd än röntgenstrålning (λ mindre än 10−11 meter), som utsänds av radioaktivt material; beteckningen infördes av Rutherford.

 9. korruption

  korruption, missbruk av förtroendeställning till egen vinning, främst genom tagande av mutor.

 10. Gustav Vasa

  Gustav Vasa (egentligen Gustav I), född troligen 12 maj 1496, död 29 september 1560, svensk kung 1523–60, son till Erik Johansson (Vasa) och Cecilia Månsdotter (Ekaätten).