1. glob

  glob, klot med kartografisk avbildning av jorden eller himmelssfären eller, mer sällan, annan himlakropp.
 2. P V Glob

  Glob, Peter Vilhelm, 1911–85, dansk arkeolog, professor i Aarhus 1949–60, riksantikvarie 1960–81.
 3. Globen

  Globen, egentligen Ericsson Globe, tidigare Stockholm Globe Arena, arena för sport och kultur i Johanneshov, Stockholm, uppförd 1986–88.
 4. Globe Theatre

  Globe Theatre, den berömda teater i London där flera av Shakespeares största skådespel uruppfördes.
 5. globetrotter

  globetrotter, person som reser ofta och i alla världsdelar, framför allt som turist.
 6. globuliner

  globuliner, förr ofta använd benämning på sådana proteiner som är olösliga i vatten men lösliga i utspädd saltlösning och som fälls ut vid tillsats av ammoniumsulfat.
 7. globalbegränsning

  globalbegränsning, inom sjörätten använd term för redaransvarets begränsning.
 8. globin

  globin, gemensam benämning på de polypeptider som ingår i hemoglobin och myoglobin.
 9. globuskänsla

  globuskänsla, känsla av en klump i halsen som tar emot vid sväljning och andning.
 10. globalisering

  globalisering, förändringsprocess varigenom stater och samhällen över hela jorden knyts samman i ömsesidiga beroendeförhållanden.