1. Svalbard globale frøhvelv

  Svalbard globale frøhvelv, se Svalbard Global Seed Vault.
 2. global

  global sägs i egentlig betydelse en företeelse vara som omfattar hela världen.
 3. globala uppvärmningen

  globala uppvärmningen, se global uppvärmning.
 4. global afasi

  global afasi, total förlust av språket.
 5. global uppvärmning

  global uppvärmning, engelska global warming, den konstaterade ökningen av medeltemperaturen på jordytan sedan slutet av 1800-talet.
 6. global fördunkling

  global fördunkling, global dimming, att solens direkta strålning på jordytan minskar genom bildningen av mikroskopiskt små partiklar, aerosoler, som sprider solljuset.
 7. global marknadsföring

  global marknadsföring, form av internationell marknadsföring där företagen är globalt inriktade avseende sin strategiutveckling och dess genomförande.
 8. global läsmetod

  global läsmetod, metod i den första läsundervisningen där utgångspunkten är meningsbärande språkliga helheter.
 9. global change

  global change, sammanfattande benämning på förändringar i den globala miljön, speciellt de snabba förändringar som orsakas av människan.
 10. Svalbard Global Seed Vault

  Svalbard Global Seed Vault, SGSV, Svalbard globale frøhvelv, Globala fröbanken på Svalbard, anläggning för säker förvaring av dubbletter av frösamlingar som finns hos genbanker.