1. kalotypi

  kalotypi, talbotypi, den första fotografiska negativ–positivprocessen, patenterad 1841 av William Henry Fox Talbot, sex år efter hans första experiment.
 2. älggräs

  älggräs, Filipendula , släkte rosväxter med tio arter fleråriga örter i norra tempererade regionen.
 3. Morris Louis

  Louis, Morris, egentligen Morris Louis Bernstein, 1912–62, amerikansk målare.
 4. elektricitetsmaskin

  elektricitetsmaskin, utrustning för generering av små mängder elektricitet med hög spänning.