1. naturrätt

  naturrätt, rättslära enligt vilken det finns rättsliga principer som är grundade i naturens egen ordning och nedlagda i människans natur och som står över de lagar som stiftats av människor.
 2. Globe Theatre

  Globe Theatre, den berömda teater i London där flera av Shakespeares största skådespel uruppfördes.
 3. sufism

  sufism, samlingsbegrepp för islamisk mystik.
 4. ottomotor

  ottomotor, förbränningsmotor av kolvtyp där förbränningen initieras av en gnista från ett tändstift.
 5. Blodiga söndagen

  Blodiga söndagen, historisk benämning på söndagen den 22 januari (9 januari enligt den gamla ryska tideräkningen) 1905, då ryska trupper öppnade eld mot en mångtusenhövdad massa av fredliga och tsartrogna demonstranter, huvudsakligen strejkande arbetare men även många kvinnor och barn.
 6. gnejs

  gnejs, grovkorning, folierad metamorf bergart, oftast sammansatt av fältspat, kvarts, glimmer och eventuellt även amfibol, dvs. en granitisk till granitoid sammansättning.
 7. Nifelhem

  Nifelhem, fornisländska Niflheim, i fornnordisk mytologi isriket i norr, ibland metaforiskt om underjorden.
 8. gnista

  gnista, instabil och mycket kortvarig, oberoende elektrisk urladdning i gas, åtföljd av en ljusblixt och knall.
 9. stencilering

  stencilering, enkel reproduktionsmetod som består i att ett tunt, svagt limmat eller olimmat papper förses med maskinskrift, där typarmarna stansar ut bokstäver och andra tecken.
 10. Heinrich Hertz

  Hertz, Heinrich, 1857–94, tysk fysiker, professor i Karlsruhe 1885–89 och i Bonn från 1889.