1. gnosticism

  gnosticism, en religiös dualistisk rörelse för vilken gnosis är en nödvändig förutsättning för frälsning.
 2. gnosis

  gnosis, i religionen kunskap om Gud och om människans bestämmelse, ofta synonym till sophia (’vishet’).
 3. Gnosjöanda

  Gnosjöanda, benämning på företagaranda som råder i den småländska kommunen Gnosjö och dess grannkommuner.
 4. gnostiska evangelier

  gnostiska evangelier, fyra av de gnostiska skrifter på koptiska som påträffats i Nag Hammadi (Egypten) 1945 (dess gnostiska ursprung är dock omtvistat).
 5. Gnosjö

  Gnosjö, församling i Växjö stift, Gnosjö kommun, Småland (Jönköpings län); 4 841 invånare (2011).
 6. gnosis

  gnosis, inom medicinen förmåga att känna igen föremål och händelser vilket förutsätter ett samspel mellan sinnesintryck och minnen.
 7. Gnosjö

  Gnosjö, kommun och tätort i Småland (Jönköpings län).

 8. sethiansk gnosis

  sethiansk gnosis, en ålderdomlig form av gnosticism som har sin bakgrund i sekteristisk judendom och platonsk filosofi under första århundradet e.Kr.
 9. Bythos

  Bythos, urprincipen i den valentinianska gnosticismen (se Valentinos).