1. gobelängsöm

    gobelängsöm, söm som utförs över räknade bottentrådar.
  2. tapisserisöm

    tapisserisöm, en sedan början av 1800-talet använd benämning på ett tätt, färgrikt, helt yttäckande broderi på stramalj, utfört med olika stygn, såsom kors-, tvist- och gobelängsöm.