1. Google

  Google®, sökmotor på internet, etablerad 1998.

 2. Google Inc.

  Google Inc., Mountain View, Kalifornien, amerikanskt internetföretag med bland annat sökmotorn Google.

 3. mobiltelefoni

  mobiltelefoni, radiosystem som medger trådlös kommunikation mellan mobila enheter och andra system såsom fasta telefoner eller internet.

 4. YouTube

  YouTube, webbplats för distribution och konsumtion av videoklipp, grundad 2005 i USA.
 5. smartmobil

  smartmobil, smarttelefon, engelska smartphone, mobiltelefon med avancerade datorfunktioner, internetuppkoppling, kamera och ofta även satellitnavigator och qr-läsare.

 6. Google böcker

  Google böcker, engelska Google Books, tidigare Google boksökning (Google Book Search), internetföretaget Googles projekt med ambition att skanna och digitalisera ca 80 miljoner böcker över hela världen så att dessa blir sökbara samt helt eller delvis läsbara via internet.

 7. förstärkt verklighet

  förstärkt verklighet, utökad verklighet, engelska augmented reality, ARblandning av verklig och datorgenererad värld.

 8. Edward Snowden-affären

  Edward Snowden-affären, benämning som kopplas till avslöjandet att den amerikanska underrättelsetjänsten NSA övervakat data- och teletrafik runtom i världen.

 9. googla

  googla, att med hjälp av Google® eller annan sökmotor söka information på internet.

 10. deepfake

  deepfake deep fake, djupfejk, datorframställd förfalskad information i form av bild eller film som framställs som äkta och trovärdig.