1. Alfa Laval AB

  Alfa Laval AB, Lund, moderbolag i en internationellt verksam industrikoncern.
 2. centrifug

  centrifug, roterande teknisk anordning, som genom centrifugalkraften åstadkommer separation av en vätskeblandnings beståndsdelar eller avskiljning av fasta ämnen från vätskor eller vätskor från fasta ämnen.
 3. centrifugering

  centrifugering, mekanisk metod för att med centrifugalkraftens hjälp separera icke blandbara vätskor från varandra eller fasta ämnen från en vätska eller gas.
 4. fransk mat

  fransk mat, mat lagad i enlighet med fransk tradition.

 5. indisk mat

  indisk mat. Med de stora skillnader som föreligger i såväl religiösa som klimat- och odlingsmässiga förhållanden är det en grov förenkling att tala om ett indiskt kök som en enhet.

 6. separator

  separator, centrifugalseparator, apparat som separerar två icke blandbara vätskor av olika densitet eller en vätska och partiklar med hjälp av centrifugalkraft.
 7. ämnesnamn

  ämnesnamn, en typ av substantiv som betecknar ett ämne, dvs. något vanligtvis konkret som inte i sig är avgränsat: grädde, luft.
 8. pastörisering

  pastörisering, uppvärmning av livsmedel till en viss temperatur (under 100 °C) vid vilken sjukdomsalstrande (patogena) och produktförstörande mikroorganismer, som ej bildar sporer, dödas utan att livsmedlets övriga egenskaper nämnvärt förändras.
 9. rysk mat

  rysk mat. Rysslands bidrag till den internationella gastronomin daterar sig främst till slutet av 1800-talet, då detta kök var oerhört populärt i Europa.

 10. tallrikscentrifug

  tallrikscentrifug, separator där den roterande cylindern (kulan) innehåller ett antal koniska plåtar (tallrikar).